Průvodce Salzburgem

Instawalk s příběhem

Salzburg (česky Salcburk nebo také Solnohrad) je krásné historické a zajímavé město, vedle Vídně nejnavštěvovanější v Rakousku. V převážně barokním centru se střídají paláce s kostely, pasáže a vymazlené zahrady a hned za posledními domy se tyčí dvoutisícové hory.

panorama Salzburg

V kapitole Praktické si přečtěte jak se tam dostat a za kolik, kde v Salzburgu parkovat, jak se pak pohybovat po městě a k čemu je dobrá Salzburg Card. Kde bydlet? Možností jsou stovky: za málo peněz i za balík, v centru, u nádraží, v hostelu i na zámku. V kapitole Pivo, káva, restaurace poradíme kam na kávu a dort a také pivnice! V Salzburgu totiž vaří dobré pivo. Budete si určitě chtít odvézt nějaký suvenýr, takže kam na nákupy?

pohled z pevnosti

Altstadt (Staré město) je řekou Salzach rozděleno na levý a pravý břeh. Spojuje je několik mostů. Pro zamilované je pěší lávka Makartsteg, na kterou si můžete zamknout lásku, je k tomu totiž určený. Centrum se dá obsáhnout pěšky a nesmíte vynechat nejstarší hřbitov Petersfriedhof a katakomby, dominantu města – pevnost Hohensalzburg, nejvýznamnější a největší církevní stavbu Salzburský dóm a ještě je toho dost na levém břehu: zámek a zahrady Mirabell, romantický Sebastiansfriedhof a kdyby pršelo, tak se schovejte v některém z muzeí. Nejlepší je Dom Quartier. Snad budete mít dost času oběhnout i další skvělá místa jako Mönschberg nebo Kapuzienerberg, které tvoří městu skvělou zelenou kulisu a je z nich nádherný výhled.

Petersfriedhof a pevnost

O některých pozoruhodnostech toho moc nevědí ani místní, ale vaší pozornosti nesmí ujít Almkanal, Loretokirche ani Svaté schody v Kajetanerkirche, čtěte kapitolu Zajímavá místa.

Salzburg je město W. A. Mozarta. Nejenže si město svého nejslavnějšího rodáka neustále připomíná pravidelnými festivaly vážné hudby, cukrovinkami a dalšími tematickými suvenýry, ale zvláštní kouzlo nese i fakt, že si město podrželo architektonickou podobu z jeho doby. Ačkoli byl Salzburg za II. světové války bombardován, barokní centrum stojí v zásadě takové, jaké ho slavný skladatel sám zažil. Je tu jeho rodný dům a muzeum. Čtěte v kapitole Mozart.

Petersfriedhof z katakomb

My, Češi, ho moc neznáme, ale tady mu neuniknete – muzikál The Sound Of Music. Pramen celého příběhu je v klášteře Nonnberg. Přečtěte si o čem to vlastně je a proč je stále populární, ačkoli byl natočen už v roce 1965.

Dva kilometry dlouhou a podle pravítka projektovanou alejí se dostanete k zámku Hellbrunn a do jeho zahrad s unikátními vodními fontánami. Na Hellbrunnském kopci je i zoologická zahrada.

O další 3 km dál už můžete nastoupit do lanovky a vyvézt se do nadmořské výšky 1800 m na horu Untersberg, nebo to vzít ještě dál, až do solného dolu Berchtesgaden. A máte-li (třeba cestou domů) ještě čas a náladu navštivte Zážitkový svět Ferdinanda Porsche – Fahr(t)raum.

Dvorky a uličky

Stručně o historii

Aby člověk rozuměl tomu, co kolem sebe v Salzburgu vidí, je dobré znát alespoň základní historická fakta a jména. Prolítnem to rychle:

Na místě dnešního Salzburgu stávalo už v římských dobách město zvané Iuvavum (Sídlo Boha Nebes). Jeho trosky dostal v roce 699 od bavorského knížete biskup Rupert, aby zde vykonával misii. To byl počátek kláštera sv. Petra. První zmínka o městě zvaném Salzburg se objevuje v písemných pramenech v roce 755. Roku 774 stojí první katedrála a roku 798 je diecéze povýšena na arcibiskupství. Salzburg byl dlouhá staletí knížecím státem s neoddělenou světskou a církevní mocí. Prvním představitelem státu byl tedy kníže-arcibiskup. Bohatství salzburského knížectví pramenilo z těžby soli a zlata a z obchodu s těmito surovinami.

Roku 1077 začíná arcibiskup Gebhard stavět pevnost Hohensalzburg.

V roce 1167 bylo město vypáleno na rozkaz krále Friedricha I. Barbarossy. Ten uvalil na město klatbu, neboť se salzburští odmítali podvolit Friedrichem dosazenému protipapeži.

Na konci 12. století byl arcibiskupem Vojtěch III. Český (také zv. Adalbert), syn krále Vladislava II.

Roku 1492 byl založen pivovar Stigl, který existuje a prosperuje dodnes.

Vrchol slávy salzburského knížectví připadá na konec 16. a začátek 17. století a shoduje se s obdobím vlády schopného a sebevědomého arcibiskupa Wolfa Dietricha von Raitenau. Z jeho rozkazu byly postaveny nejdůležitější stavby ve městě. Miloval umění a přivedl do Salzburgu stavitele Vincenza Scamoziho, který vtiskl městu dnešní barokní ráz. Wolf Dietrich vedl bohatý osobní život, s milenkou Salome Alt měl 15 dětí. Skončil špatně: po potyčkách s Bavorskem (šlo o sůl, pochopitelně) byl roku 1611 uvězněn v pevnosti Hohensalzburg, kde o šest let později zemřel. Pohřben je na hřbitově sv. Sebastiana (Sebastianfriedhof).

Jeho nástupci Markus Sittikus a Paris Lodron dokončili a rozvinuli Wolfem Dietrichem započatou barokní přestavbu města (stavitel Santino Solari). Za úspěch na poli politickém lze považovat, že udrželi Salzburg stranou bojů třicetileté války.

R. 1622 Paris Lodron zakládá univerzitu. Její činnost byla v letech 1810 až 1962 přerušena.

Svou kariéru tu zahájil také slavný barokní architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu.

Roku 1707 byl dokončen barokní Kollegienkirche, který nechal postavit pražský rodák, arcibiskup Jan Arnošt Thun-Hohestein.

V roce 1756 se v rodině Mozartových, ve třetím patře domu v Getreidegasse narodil malý Wolfgang.

Roku 1803 došlo k sekularizaci (Říšský deputační výnos), byla oddělena světská a církevní moc.

Během bombardování za 2. světové války byla zničena téměř polovina budov ve městě.

Ve 20. století zde žily Adina Mandlová a Lída Baarová.

Mezi slavné rodáky se řadí spisovatel Stefan Zweig, fyzik Christian Doppler nebo slavný dirigent Herbert von Karajan.

Omlouvám se za stručnost. Kdo by byl zvědavý na podrobnosti, může pokračovat ve čtení ve Wikipedii, nebo na webu města.

Salzburgu se prý přezdívá „Řím severu“. Můžeme příště vyrazit do Říma přesvědčit se, zda má kvality, které by z něj dělaly „Salzburg jihu“. ;-)

V nočních ulicích