Nonnberg a The Sound Of Music

Přístupové cesty ke klášteru Nonnberg se už pár set let nezměnily. Jsou romantické a tak trochu skryté. Buď můžete najít schody na Nonnberg z ulice Kaigasse, nebo odbočit ve správném místě z cesty od pevnosti Festungsgasse anebo z jihu, z Nonntalu, uličkou Nonnberggasse. Víc možností není.

Klášter benediktinek na východním úpatí Festungsbergu založil sv. Rupert v letech 712 - 715 a je proto nejstarším klášterem v německy mluvících zemích. Budovy kláštera procházejí v průběhu věků různými přestavbami, jak vyžaduje provoz. Nejstarobylejší nedotčená místa jsou kostel a hřbitov. Hlavní mramorový portál kostela a věž jsou původní románské, jinak je kostel gotický, z konce 15. století. Gotický je i oltář, který původně stál v kostele sv. Ulricha na Tennengebirge. V klášteře jsou pod presbytářem vzácné středověké fresky, ty vám mohou být zpřístupněny, stejně jako Janská kaple s ceněným oltářem, když o to požádáte v klášterní bráně.

Kostel se otevírá denně v 6,45 h a můžete si ho prohlédnout, pokud zrovna neprobíhá bohoslužba.

Tip: Pokud si v neděli ráno přivstanete a budete u kostela už v půl šesté, můžete slyšet zpěv sboru jeptišek, který tu pravidelně touto dobou velebí Pána. Gregoriánské chorály v kombinaci s prostředím a časnou ranní hodinou způsobí velmi zvláštní rozpoložení, to mi věřte.

A jak cestou na Nonnberg vyděsit neposlušné děti?

Všichni salzburčané to po staletí dělají hrozivou vyprávěnkou o nonnberském psu, který býval tak zlý, že ho stihl krutý trest – zkameněl. Můžete se přesvědčit na vlastní oči. Cestou po Festungsgasse na opěrné zdi, klesající zde k domům v Herrengasse, zkamenělinu uvidíte.

Nic proti pověstem, zvlášť když mají výchovný účinek, ale historici a archeologové se domnívají, že jde o zbytek plastiky lva, která byla osazena na starším kostele v místech, kde dnes stojí dóm. Kámen z této stavby byl druhotně použit na stavbách v okolí a tak se lev dostal až na opěrnou zeď Festungsgasse. Prý když byla při rekonstrukcích v roce 1958 plastika ze zdi vyňata, objevila se na jejím rubu druhá lví tvář! Originál je dnes v muzeu a to co děsí děti v terénu je věrná kopie. ;-)

Svatý Rupert

The Sound Of Music

Jedné klášterní novicce se tu na začátku 20. století přihodila zvláštní věc. Jmenovala se Maria Auguste Kutschera a byla ve 20. letech vyslána abatyší do rodiny ovdovělého barona George von Trapp jako guvernantka k jeho sedmi dětem. Maria se s rodinou a baronem velmi sblížila. Se zmíněnými dětmi založila pěvecký sbor a za barona von Trappa se v roce 1927 zde, v klášterním kostele, provdala. Posléze rodina komplikovaně uprchla před nacisty.

Červená knihovna? Ne, true story. A co víc, příběh byl v roce 1965 hollywoodskou produkcí zfilmován jako muzikál a do dějin vstoupil pod názvem The Sound Of Music (Za zvuků hudby). Získal 5 Oscarů, 2 Zlaté glóby a v roce 2001 jej američané uznali za hodný uchování v National Film Registry jako mimořádné umělecké dílo.

Zde v Salzburgu vás budou odkazy na film stíhat na každém kroku, především proto, že se natáčelo ve městě a jeho okolí a mnohá filmová místa stále existují, dokonce v nezměněné podobě. (Například na břehu jezera Leopoldskroner stále visí slavná houpačka a je u ní dokonce na stromě pamětní cedulka.) V interiérech kláštera ovšem natáčení neprobíhalo, svatba se točila v kostele v Mondsee. Záběry ve filmu jsou pouze z prostor před klášterem a na hřbitově. Natáčelo se ale na spoustě jiných míst ve městě a až uvidíte, jak dámy 65+ (ale i mnohem mladší!) zpívají při podivných choreografiích na schodech v Mirabell, pod růžovým podloubím nebo poskakují na obrubě Pegasovy kašny vězte, že to parodují scény z filmu. Ostatně se tu pořádají celé výlety TheSoundOfMusic Tour po natáčecích místech.

Zahrada Mirabell, známé místo z muzikálu

Skutečná Maria Auguste byla s nonnberskou komunitou v kontaktu až do své smrti v roce 1984. Je samozřejmě skvělé celý muzikál znát a pokud jste o něm dosud neslyšeli, po návštěvě Salzburgu si nejspíš ze zvědavosti alespoň nejslavnější hudební čísla pustíte na YouTube. Kdo má rád filmy o filmu, tomu doporučuji dokument The Sound Of Music: The Untold Story natočený k padesátinám filmu.