Petersfriedhof, hřbitov a katakomby

Velmi romantické a starobylé místo je Petersfriedhof, nejstarší hřbitov ve městě. Těsně přiléhá ke skále pod hradem a souvisí s klášterem sv. Petra, který je dokonce nejstarší (s nepřerušenou kontinuitou) v německy mluvícím světě. Více než 1300 let zde žijí a pracují benediktini.

Petersfriedhof

Klášterní kostel je nejstarší v Salzburgu, v jeho základech bylo odkryto zdivo z 5. století a kostel současného svěcení tu zřejmě stojí už od založení kláštera prvním salzburským biskupem Rupertem v roce 696!

Obdivovatelé románské architektury si mohou v kostele sv. Petra všimnout vstupního portálu z roku 1160, v jehož tympanonu je znázorněn sedící Kristus mezi Petrem a Pavlem. Určitě vzbudí vaši zvědavost i nádherný vysoký mramorový kenotaf v postranní kapli kostela – červeno-bílý mramorový sarkofág, na kterém spočívá kamenný rytíř, u nohou mu leží helma a štít se starším erbem rodu Raitenau. Jde o kenotaf Wernera von Raitenau, otce známého arcb. Wolfa Dietricha.

Za vstupními dveřmi kostela visí na železném řetízku kámen – zkamenělý chléb. Dostal se sem v roce 1603 a je to prý bochník, který zkameněl v peci přičinlivé ženě z Mondsee, která upřednostňovala domácí práce před nedělní bohoslužbou. :-) Historici pověsti moc nevěří a pokouší se domyslet kameni reálnější funkci: mohlo prý to být závaží věžních hodin nebo snad kámen hanby, který se věšel za trest na krk hříšníkům.

Nejstarší hřbitov

Z bohaté historie kláštera stojí za zmínku, že zde ve středověku mniši provozovali vyhlášenou školu psaní a vznikla tu mnohá dodnes dochovaná vzácná psaná díla, například Antifonář sv. Petra (r. 1160), který je nyní v Rakouské národní knihovně. Opat arcib. Paris Lodron založil roku 1622 salzburskou benediktinskou univerzitu (zrušena 1810). Opat Dominikus Hagenauer byl přítelem rodiny Mozartovy a Haydnovy a tak se klášter může chlubit tím, že zde 26. 10. 1783 měla premiéru Mozartova Velká mše C moll, při níž sopránové sólo zpívala Constanze.

Na Petersfriedhof

Kolem pozdně gotické kaple sv. Margarety (Margarethenkapelle 1485-91) se stále pohřbívá, už celých 1300 let! I v posledních letech tu je místo pro významné osobnosti a příslušníky řádu. Budete-li pozorní, objevíte některé náhrobky se známými jmény, například hrob Wolfgangovy sestry Nanerl (zbytek rodiny leží na Sebastiansfriedhof) nebo třeba rodiny Haydnů. Je tu i hrobka architekta Solariho ad. Možná vás upoutá sedm cínových křížů, které tvoří jeden celek. Říká se, že patří sedmi zavražděným manželkám salzburského zedníka a kameníka Stumpfeggera. Není to ale pravda, pověst Stumpfeggerovi křivdí. Jeho manželkám patří jen 4 kříže, další jsou jeho rodičů a jeho tovaryše. :-)

Katakomby se říká do skály vytesaným kaplím propojeným chodbou a schodištěm. Vchází se do nich ze hřbitova vchodem mezi arkádami. Z oken kaplí se vám naskytne krásný výhled na hřbitov, klášter a věže okolních kostelů. V jednom místě je nad schody vyhlídkové místo s dřevěnou zvoničkou.

V katakombách

Celé místo je opravdu hezké a působivé. Do hřbitova se vchází přes malý dvorek se sochou sv. Jana Nepomuckého. Dvorkem prochází koryto Almkanalu, jehož voda roztáčí mlýnské kolo.

Vstupné do katakomb v eur:

Na hřbitov je volný vstup.

Petersfriedhof, hřbitov a katakomby

Velmi romantické a starobylé místo je Petersfriedhof, nejstarší hřbitov ve městě. Těsně přiléhá ke skále pod hradem a souvisí s klášterem sv. Petra, který je dokonce nejstarší (s nepřerušenou kontinuitou) v německy mluvícím světě. Více než 1300 let zde žijí a pracují benediktini.

Petersfriedhof

Klášterní kostel je nejstarší v Salzburgu, v jeho základech bylo odkryto zdivo z 5. století a kostel současného svěcení tu zřejmě stojí už od založení kláštera prvním salzburským biskupem Rupertem v roce 696!

Obdivovatelé románské architektury si mohou v kostele sv. Petra všimnout vstupního portálu z roku 1160, v jehož tympanonu je znázorněn sedící Kristus mezi Petrem a Pavlem. Určitě vzbudí vaši zvědavost i nádherný vysoký mramorový kenotaf v postranní kapli kostela – červeno-bílý mramorový sarkofág, na kterém spočívá kamenný rytíř, u nohou mu leží helma a štít se starším erbem rodu Raitenau. Jde o kenotaf Wernera von Raitenau, otce známého arcb. Wolfa Dietricha.

Za vstupními dveřmi kostela visí na železném řetízku kámen – zkamenělý chléb. Dostal se sem v roce 1603 a je to prý bochník, který zkameněl v peci přičinlivé ženě z Mondsee, která upřednostňovala domácí práce před nedělní bohoslužbou. :-) Historici pověsti moc nevěří a pokouší se domyslet kameni reálnější funkci: mohlo prý to být závaží věžních hodin nebo snad kámen hanby, který se věšel za trest na krk hříšníkům.

Nejstarší hřbitov

Z bohaté historie kláštera stojí za zmínku, že zde ve středověku mniši provozovali vyhlášenou školu psaní a vznikla tu mnohá dodnes dochovaná vzácná psaná díla, například Antifonář sv. Petra (r. 1160), který je nyní v Rakouské národní knihovně. Opat arcib. Paris Lodron založil roku 1622 salzburskou benediktinskou univerzitu (zrušena 1810). Opat Dominikus Hagenauer byl přítelem rodiny Mozartovy a Haydnovy a tak se klášter může chlubit tím, že zde 26. 10. 1783 měla premiéru Mozartova Velká mše C moll, při níž sopránové sólo zpívala Constanze.

Na Petersfriedhof

Kolem pozdně gotické kaple sv. Margarety (Margarethenkapelle 1485-91) se stále pohřbívá, už celých 1300 let! I v posledních letech tu je místo pro významné osobnosti a příslušníky řádu. Budete-li pozorní, objevíte některé náhrobky se známými jmény, například hrob Wolfgangovy sestry Nanerl (zbytek rodiny leží na Sebastiansfriedhof) nebo třeba rodiny Haydnů. Je tu i hrobka architekta Solariho ad. Možná vás upoutá sedm cínových křížů, které tvoří jeden celek. Říká se, že patří sedmi zavražděným manželkám salzburského zedníka a kameníka Stumpfeggera. Není to ale pravda, pověst Stumpfeggerovi křivdí. Jeho manželkám patří jen 4 kříže, další jsou jeho rodičů a jeho tovaryše. :-)

Katakomby se říká do skály vytesaným kaplím propojeným chodbou a schodištěm. Vchází se do nich ze hřbitova vchodem mezi arkádami. Z oken kaplí se vám naskytne krásný výhled na hřbitov, klášter a věže okolních kostelů. V jednom místě je nad schody vyhlídkové místo s dřevěnou zvoničkou.

V katakombách

Celé místo je opravdu hezké a působivé. Do hřbitova se vchází přes malý dvorek se sochou sv. Jana Nepomuckého. Dvorkem prochází koryto Almkanalu, jehož voda roztáčí mlýnské kolo.

Otevřeno denně

Vstupné do katakomb v eur: