Sebastiansfriedhof

Na pravém břehu řeky stojí v ulici Linzer Gasse kostel sv. Sebastiana, za nímž se, obklopen arkádovým ochozem, nachází starobylý romantický barokní hřbitov zapsaný na seznamu UNESCO.

Sebastiansfriedhof

Hřbitov byl založen v 16. století poté, co Petersfriedhof musel částečně ustoupit novým stavbám a pohřbívalo se zde do konce 19. století. Leží zde Leopold i Constanze Mozartovi i když hrob, který tu mají byl zřízen nadací Mozarteum, ostatky jsou uloženy ve společném hrobě. Ten tu také je, ale na jiném místě. Najdete tu také náhrobek rodiny Christiana Dopplera.

Ústřední stavbou uprostřed zeleného prostranství se starobylými rovy je nevelká kaple sv. Gabriela (Gabrielskapelle), která je zároveň mauzoleem arcibiskupa Wolfa Dietricha von Raitenau. Brzy po Dietrichově smrti se rozšířila legenda, že arcibiskup v hrobě neleží, ale sedí a v ruce drží svitky plánů a listin. Nemusím vám jistě říkat, že zvědaví historici se museli přesvědčit a celé Dietrichovo tajemství tím padlo. Samozřejmě, že v hrobě neobživl, ani nesedí a už vůbec nespřádá plány na obnovu knížectví. Kromě rozpadlých kostí byl ale v hrobce nalezen nečekaně zachovalý pár hedvábných fialových rukavic vyšitých zlatou nití. Wolf Dietrich je jednou obdržel jako dar od arcibiskupa v Bologni. Rukavice byly z hrobu vyzdviženy a předány do salzburského muzea.

Kaple se otvírá jen při zvláštních příležitostech, ale vchodem lze nahlédnout do neobvykle barevného mozaikového interiéru.

Gabrielskapelle

Na čestném místě pod arkádami je hrob slovutného renesančního lékaře, alchymisty a astrologa Paracelsa. Paracelsus, vlastním jménem Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim byl mimořádnou osobností, jíž připisujeme mnohé medicínské i přírodovědné objevy. Jeho léčení vycházelo z empirických pozorování a lidové moudrosti, odhalil moc rtuti, zinku i opiátů, byl pracovitý, zcestovalý, uznávaný mezi pacienty a (jak jinak) pronásledovaný tehdejším univerzitním establishmentem. Údajně měl alchymistickou dílnu i v Kroměříži, ve Znojmě léčil Jana III. z Lipé. Zemřel roku 1541 zde, v Salzburgu a pochován byl na chudinském hřbitově. Jeho ostatky byly na Sebastianfriedhof přeneseny později.

O pár set metrů dál na domě na Linzer Platzl najdete pamětní desku, zde žil.

Paracelsus