Pevnost Hohensalzburg

Nepřehlédnutelná dominanta města, pevnost Hohensalzburg na vrchu Festungsberg, je opravdový bonbón pro všechny hradomily. Zabírá plochu cca 250 x 100 m a založena byla už v 11. století.

Pevnost byla útočištěm pro knížata-arcibiskupy, kteří zde v neklidných dobách trvale žili. Ale i v časech, kdy se z kulí lila písmenka a vrchnost sídlila dole ve městě, byl hrad stále udržován, modernizován a přizpůsobován obraně před novými zbraněmi tak, aby bylo možné se sem kdykoli rychle uchýlit. Celých 500 let zvyšování a zesilování zdí, stavba bašt, přístavby paláců… Hohensalzburg nebyl nikdy dobyt a tak můžeme dnes obdivovat celistvou a unikátní stavbu s mnoha dochovanými specifickými stavebními detaily.

Hohensalzburg nad Starým městem

Stručně popíšeme, co zajímavého tu uvidíte.

Erby ve zdech, na které budete na každém kroku narážet, jsou značkami jednotlivých arcibiskupů na stavebních částech, o něž se zasloužili. Na více než 50 místech je v pevnosti erb s tuřínem. Jde o erb arcib. Leonharda von Keutschacha (1495? - 1519), který kolem roku 1500 inicioval významné přestavby a rozšíření pevnosti do současné podoby. Bude o něm tedy ještě několikrát zmínka.

Jak přišel arcib. Keutschach ke svému erbovnímu znamení? Ještě za mlada, za studií, býval prý pěkně divoký – samé víno, ženy, zábava a na knihovnu se mu prášilo. Při jednom výletu za příbuznými na venkov mu do duše promlouval strýc, prostý zemědělec. Mladý Leonhard si ale nechtěl vzít výtky k srdci a strýce jeho drzé odpovědi tak rozzuřily, že vyrval řepu ze záhonu a majznul s ní budoucího arcibiskupa po hlavě. Ten na tuto lekci nezapomněl, po letech pokorně přiznal, že měl strýc tehdy pravdu a zmíněný tuřín si nechal vetknout do erbu.

Erb s tuřínem

Hlavní a nejstarší budova pevnosti je tzv. Hohe Stock. V roce 1077 na tomto místě arcib. Gebhard postavil obytnou věž a postupnými přestavbami a přístavbami zde do 15. století vyrostl hlavní pevnostní palác. V jeho třetím patře (ze čtyř) jsou zachované knížecí pokoje a Rainerovo vojenské muzeum, v druhém patře je expozice Pevnostního muzea: zbraně, sochy a malby.

Hohe Stock

Uvnitř pevnosti byly obrovské skladovací prostory pro sůl, obilí, víno a maso. Zásoby měly v případě obléhání vydržet až jeden rok. Vína prý zde bylo 115 tisíc litrů, obilí pro 300 mužů. Problém byl s vodou, neboť v tvrdé skále nešlo prorazit studnu. Podařilo se ale vybudovat nádrž na dešťovou vodu, která se přiváděla ze střech a filtrovala štěrkem. Nenápadná osmiboká mramorová stavbička s vročením 1539 a erbem arcibiskupa Matthäuse Langa von Wellenburg je nadzemní částí nádrže o rozměrech 17 x 17 x 7,2 m a objemu 340 tisíc litrů. Najdete ji na nádvoří před Georgskirche. Celý jeden hradní trakt sloužil jako sklad zbraní, k jejichž způsobu uložení a údržbě existuje obsáhlý a detailní manuál.

Fürstenzimmer jsou místnosti přístupné až po zaplacení vstupného „all inkluziv“. Jde o honosné gotické místnosti bohatě vyzdobené a vybavené za arcib. Keutschacha po roce 1500: Zlatý sál, Zlatá komnata a ložnice. Velký, Rytířský, nebo nejčastěji Zlatý sál je označení reprezentační místnosti s modrým kazetovým stropem, a lodžií podpíranou mramorovými sloupy. Od časů výstavby dodnes slouží sál stejnému účelu - recepcím, slavnostem a koncertům. Hostům se zde nad nádhernou výzdobou stále tají dech, přesně tak, jak to mocný a bohatý Keutschach zamýšlel. Ozdobou Zlaté komnaty jsou velká kachlová kamna, v pozdní gotice ještě velmi neobvyklá.

Nepřehlédnutelný monumentální památník arcib. Keutshchacha uvidíte u zdi Georgskirche.

Interiéry Hohensalzburgu

Na dopravu stavebního materiálu má Hohensalzburg nejstarší lanovku svého druhu na světě! Její provoz začal také za arcib. Keutschacha a je dosud v provozu. Přijdete k ní na východní straně hradu tam, kde vede z pevnosti cesta pro pěší. Dnes jezdí na elektrický pohon, dříve tu dřeli koně a zajatci. Dráha vede skrz několik obranných zdí, což si vyžádalo stavbu dalších opevněných bran.

Než se vydáte dolů do podhradí ještě si projděte Kuenburgbastei, které byly vybudovány na troskách hradeb zřícených kvůli křehkému podloží. Nad těmito šancemi je ve věži dřevem obložené okno (dříve holubník) a za ním se od roku 1640 ukrývá místní rarita: Salzburger Stier (Salzburský býk). Jde o nástroj podobný varhanům, Hornwerk, který se rozeznívá pomocí měchů a v tónině F dur „řve“. Dříve bylo účelem vzbudit salzburské obyvatelstvo a odpoledne pak oznámit zavírací dobu. Dnes je ho slyšet po 18. hodině po odeznění zvonohry. Zde si o Salzburger Stier můžete přečíst další podrobnosti: Salzburger Stier

Velký erb z vnějšku Kuenburgbastei patří knížeti arcibiskupovi Maxi Gandolfu von Kuenburg (1668-1687) a ve městě se s ním můžete setkat ještě vícekrát na mnoha jiných místech.

Lanovka na Festungsberg

Kudy se dostat na Hohensalzburg?

Na Hohensalzburg se dostanete pohodlně lanovkou, (Festungsbahn, v provozu od roku 1892) z krátké uličky za Kapitelplatz. Pevnost je nedobytná bez vstupenky. Tu si musíte koupit už před nástupem na lanovku a pokladna stojí v cestě i pokud se vydáte pěšky po Festungsgasse.

Vstupné v eur:

Otevřeno: