Salzburský dóm - katedrála sv. Ruperta a Virgilia

Největší a nejvýznamnější církevní stavbou ve městě je monumentální dóm, katedrála sv. Ruperta a Virgilia.

Pohled na dóm z pevnosti

Současná katedrála měla dva historické předchůdce. Prvním byl kostel sv. Virgilia (r. 774), který byl po požáru ve 12. století zásadně přebudován a rozšířen na 110 m dlouhou románskou katedrálu s pěti věžemi. I tato velkolepá stavba lehla popelem. Vznikla tím příležitost pro novou generaci stavebníků, kteří zde v první polovině 17. století zbudovali první barokní katedrálu na severní straně Alp. Architektem byl Vincenzo Scamozzi, jeho práci později dokončil Santino Solari. (Pro zajímavost: Scamozzi navrhoval i Matyášovu bránu na Pražském hradě.) V roce 1628 byl dóm vysvěcen arcibiskupem Paridem Lodronem a o čtyřicet let později byly přistavěny dvě věže a současné průčelí. Kopule je vysoká 72 m a věže ještě o 7 m vyšší.

Katedrála a Mariánské sousoší

V roce 1944 byl dóm zasažen během válečného bombardování. Byla zbořena kopule a zásah se zdál být fatální. Do rekonstrukce se však záhy zapojila nejen diecéze, ale i celá spolková země Salzbursko a nezanedbatelné bylo i přispění jednotlivých obyvatel města. Na katedrále není hodnotná jen samotná budova, je to především duchovní centrum a symbol tohoto starobylého církevního města.

Pohled vzhůru, dóm

Průčelí katedrály zdobí tři skupiny soch v nadživotní velikosti. Na úrovni vstupu jsou to sv. Petr, Pavel, Rupert a Virgil, na středové římse stojí čtyři evangelisté Matouš, Marek, Lukáš a Jan a ve štítu jsou to Ježíš, Mojžíš a Eliáš. Tři letopočty, které jsou součástí kování vstupních bran: 774, 1628 a 1959 jsou data tří svěcení katedrály.

Uvnitř je volně přístupný vchod do podzemí, kde bývali v kryptě pohřbeni všichni arcibiskupové. Toto pietní místo už dnes neexistuje, vzalo za své během zmíněného bombardování. V kryptě jsou odkryty základy starších staveb, je zde zřízeno modlitební místo a instalována novodobá umělecká díla.

V podzemí dómu

Vlevo od vstupu stojí nádherná tepaná křtitelnice, v níž byl pokřtěn i W. A. Mozart.

Budete-li mít možnost, poslechněte si zdejší varhanní hudbu, je to opravdu mimořádný zážitek. Pro tyto varhany komponovali W. A. Mozart i Michael Haydn. V současnosti má katedrála celkem 5 nezávislých nástrojů. Ten „Mozartův“ je jeden ze dvou nárožních uprostřed pod kopulí. Pravidelně se zde pořádají koncerty a vstupné se pohybuje kolem 25 €. Informace dostanete v infokiosku u vchodu.

Salzburský dóm interiér

Dóm má celkem 7 zvonů. Je přesně určeno, který se při jaké příležitosti ozývá. Jejich zvuk si můžete poslechnout zde: zvony salzburského dómu.

Denně můžete slyšet třikrát tzv. Andělské zvonění ze všech salzburských kostelů najednou. Je to vždy v 7,00 h, ve 12,00 h a večerní zvonění se posouvá podle sezony mezi 18. a 20. hodinou.